Mạng lưới nha khoa kết nối GEHA

Truy cập mạng lưới nha khoa kết nối GEHA

Mạng lưới nha khoa kết nối GEHA là một mạng lưới PPO nha khoa được chứng nhận đầy đủ và được URAC công nhận. Với dấu chân quốc gia lớn và lịch trình phí cạnh tranh, Mạng lưới Nha khoa Kết nối GEHA có thể cung cấp khả năng tiếp cận mong muốn với khoản tiết kiệm mong muốn. Mạng lưới đã cung cấp tăng trưởng năm này qua năm khác và liên tục làm việc để xây dựng mạng lưới nhà cung cấp mạnh nhất cho các thành viên của bạn.

Mạng độc quyền 100%

Cho thuê mạng lưới từ năm 1997

Mạng lưới nha khoa được URAC công nhận từ năm 2005

Truy cập vào các nhà cung cấp trên toàn quốc

Hơn 70.000 nhà cung cấp duy nhất

Hơn 235.000 địa điểm

Vượt quá 177.000 địa điểm nha sĩ đa khoa

Hơn 58.000 địa điểm chuyên gia

Giảm giá trung bình từ 36%

Hãy kết nối

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
X