Makipag-ugnay sa Amin

Mangyaring makipag-ugnay sa GEHA Solusyon para sa isang konsultasyon, upang humiling ng accessibility pagtatasa para sa iyong grupo o tingnan ang listahan ng mga provider sa iyong lugar.

Kung kailangan mo ng mga benepisyo, coverage, o claims information, mangyaring kontakin ang iyong insurance carrier o benepisyo administrator nang direkta.

Lahat ng field ay kinakailangan maliban kung minarkahan bilang opsiyonal.

Iba pang mga paraan upang Makipag ugnay sa Amin

Mga Miyembro
877.277.6872

Mga dental provider
800.505.8880

Pag unlad ng Negosyo
877.477.6872

Mag-email

Ipadala sa:
Mga Solusyon sa GEHA
ATTN: Mga Pambansang Account
310 NE Mulberry
Summit ni Lee, MO 64086


X