Opsyon sa Medicare Network

Opsiyon sa Medicare Network

Ang GEHA Connection Dental Network ay nagbibigay sa iyong mga miyembro ng Medicare Advantage na may pagtitipid sa buong bansa at isang ganap na kredensyal na dental PPO network. Ang Medicare Advantage Network Option ay patuloy na lumago taon sa paglipas ng taon.

100% proprietary network

Buwanang screening para sa Pederal na eksklusibo

Patuloy na screenings para sa Medicare opt out

Access sa mga provider sa buong bansa

Higit sa 68,000 natatanging mga provider

Higit sa 232,000 mga lokasyon

Kumonekta Tayo

Handa nang matuto pa? Makipag-ugnay sa amin ngayon.
X