CDFLEX

Truy nhập CDFLEX

Mở rộng dấu chân mạng của bạn với CDFLEX, một tùy chọn đa mạng phù hợp. Mạng phân tán về mặt địa lý này được tùy chỉnh cho mỗi người trả tiền với sự lựa chọn của nhiều mạng và hệ thống phân cấp, được phân phối cho bạn trong một tệp.

Mạng PPO nha khoa phù hợp với nhu cầu của bạn

Giải pháp A-la-carte với nhiều mạng

Bạn xác định cấu trúc phân cấp mạng

Đội ngũ hỗ trợ thực hiện đầy đủ

Dấu chân phân tán về mặt địa lý

Hơn 346.000 điểm truy cập

Hãy kết nối

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
X