Tổng quan về sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi

Các tùy chọn mạng phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các nhóm và dịch vụ luôn thay đổi của bạn.
M?ng l?? i Nha khoa K?t n?i

Mạng lưới nha khoa GEHA Connection

Hơn 235,000 địa điểm Hơn 70,000
nhà cung cấp duy nhất
100%
độc quyền Truy cập toàn quốc mạng
lưới nha khoa được URAC công nhận
T?y ch?n M?ng l?? i L?i th? Medicare

Lựa chọn Mạng lưới Medicare Advantage

Hơn 232,000 địa điểm Hơn 68,000
nhà cung cấp duy nhất
Truy cập toàn quốc Sàng lọc
hàng tháng để loại trừ liên bang
Sàng lọc liên tục để chọn không tham gia Medicare
CDFLEX

CDFLEX

Hơn 346,000 địa điểm
Hơn 103,000 nhà cung cấp duy nhất Giảm giá trên toàn quốc
từ 27%? 43%
Tiếp cận toàn quốc
Phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Phân tích dữ liệu

Báo cáo tùy chỉnh

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ nhu cầu báo cáo của bạn với khả năng tiếp cận, gián đoạn và phân tích tiết kiệm. Nhóm của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm tạo báo cáo phân tích mạng bằng phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp.

Tính toàn vẹn dữ liệu

Chúng tôi nhận ra chất lượng dữ liệu vượt trội là tối quan trọng trong ngành công nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi tự hào trong việc cung cấp dữ liệu mạng chính xác mà bạn có thể tự tin phụ thuộc.

Phân tích tiết kiệm

GEHA Solutions có thể tiến hành phân tích tiết kiệm toàn diện dữ liệu khiếu nại của bạn để xác định sự tham gia của nhà cung cấp giữa các mạng và xác định dự báo tiết kiệm chi phí.

Phân tích gián đoạn

Bài tập này tính toán sự chồng chéo mạng cũng như tiềm năng phát triển mạng, cho phép bạn tăng tính khả dụng của nhà cung cấp và tăng cường kế hoạch của mình.

Phân tích khả năng truy nhập

Phân tích này là một thành phần quan trọng trong việc đánh giá? và hiểu được sức mạnh của mạng. GEHA Solutions cung cấp báo cáo tùy chỉnh để minh họa sự sẵn có của nhà cung cấp cho các thành viên hiện tại và tiềm năng.

Tuân thủ Mạng

Nghĩa vụ tuân thủ của nhà nước đối với các mạng là một cảnh quan luôn thay đổi. GEHA Solutions theo dõi các thay đổi của ngành và sẽ làm việc với bạn để giúp đảm bảo chúng tôi có thể hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ cho doanh nghiệp của bạn.

Hãy kết nối

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
X