- , , ,

Thông tin Office

Tên Office

Điện thoại

Giống

Địa chỉ
,

Email

Giáo dục & Chứng nhận

Trường Nha khoa

Năm tốt nghiệp

Cư trú

Chứng nhận

Hội đồng chứng nhận

Liên kết bệnh viện

Thông tin Office

Lịch

Ngôn ngữ nhà cung cấp nói

/ / /

Ngôn ngữ nhân viên nói

/ / /

ECP Ấn Độ

ECP Khác

Nhà cung cấp Ấn Độ

Giờ hoạt động

Thứ hai:
Thứ ba:
Thứ tư:
Thứ năm:
Thứ sáu:
Thứ bảy:
Chủ nhật:
Toàn thời gian
Tiếp nhận bệnh nhân mới
Handicap Accessible
Sau giờ làm việc
X